Welkom op dit Bpart participatieplatform

Op deze pagina vind je een overzicht van alle participatie trajecten van de stad. Ontdek de participatievisie op
www.stad.be/participatievisie.

Projecten waar jij input kan geven

Voor deze projecten kan jij als burger jouw mening, idee of voorstel indienen.

Andere lopende projecten

Deze projecten worden momenteel door de Werkgroep Participatie opgevolgd.